KirkeMus

Fra uge 17 starter næste hold KirkeMus i Vær Kirke, nu

for de 2-4 årige. KirkeMus bygger videre på elementer fra

babysalmesang men har som mål at børnene her aktivt

selv kan deltage og får stimuleret de musikalske sanser ved

at lytte, lære rytmer og bruge kroppen, mens vi synger.

Samtidig bliver børnene fortrolige med kirkerummet og

får gennem leg lært de første salmevers.

Repertoiret bliver en blanding af salmevers og sange, rim

og remser. Vi skal bruge fagter, rasleæg, tørklæder, sæbebobler

og ”himmelsejl” (faldskærm). Gentagelse er vigtig,

og repertoiret er tilrettelagt, så man kan synge videre derhjemme.

Der er plads til 10 børn på et hold efter ”først til mølle”-

princippet. Yngre eller ældre søskende er meget velkomne,

men af pladshensyn skal hvert barn tilmeldes.

Man må også meget gerne tilmelde sig som bedsteforældre/

barnebarn.

Efter sidste mødegang er der mulighed for fællesspisning i

Vær konfirmandstue.

Tid og sted: 8 onsdage (26/4 – 14/6) kl. 16.45 – 17.15 i

Vær Kirke.

Fra kl. 16.30 er der vand og frugt i våbenhuset.

Tilmelding hos organist Julie på e-mail: jusch@km.dk med

angivelse af navn, barnets alder og kontaktoplysninger.