Værsang og korklang

I efteråret 2016 havde menigheden Vær Kirke fornøjelsen

af at opleve et såkaldt ad-hoc kor, altså et kor der, bestående

af alle interesserede og med ganske få prøver i ryggen,

kunne levere en fin indsats som del af gudstjenestemusikken.

Derefter blev koret opløst igen.

Menighedsråd og organist kunne godt tænke sig at konceptet

bliver til en fast tradition i kirken til høstgudstjenesten

i Vær Kirke, og der vil derfor blive sat en invitation

til at medvirke i næste kirkeblad, når datoerne er blevet

fastlagt.