Du er her: 

Kontakt

 

Vær Nebel Kirkekontor:

Værvej 48, 8700 Horsens

Åbningstid: Mandag til fredag kl. 9-13
Tlf. 7565 5251

Kordegn: Vacant
Email: vaer.sogn@km.dk

Kordegnevikar: Kirstine Jensen
Email: kirje@km.dk

-------------------------------------------------

Vær Kirke: Meldrupvej 1, 8700 Horsens
Tlf. 2140 7131

Serridslev Kirke: Serridslevvej 15, 8700 Horsens
Tlf. 2140 7131

 

Kontaktoplysninger på personalet:

Kontaktoplysninger på menighedsrådet: