Babysalmesang - onsdage 10.00-10.45

Babysalmesang i Vær Kirke er et gratis tilbud for forældre

med spædbørn i alderen ca. 2-8 måneder. Børnenes

sanser stimuleres, mens vi synger, gynger, laver fagter,

danser til salmer og sange og mærker suset fra ”himmelsejlet”.

Efterfølgende er der mulighed for hyggeligt samvær over

en småkage i konfirmandstuen, hvor der også er pusleplads.

Nuværende forløb: Onsdag d. 22. august – 10. oktober

(8 mødegange).

Næste hold fra 16. januar - 13. marts 2019.

Tilmelding, med navn og kontaktoplysninger (mail og

mobil) hos organist Julie Schaumann-Hansen på email:

jusch@km.dk