Babysalmesang

Babysalmesang i Vær Kirke er et tilbud for forældre med spædbørn

i alderen ca. 2-8 måneder. Børnenes sanser stimuleres

mens vi synger, gynger, laver fagter, danser til salmer og sange

og mærker suset fra ”himmelsejlet”. En ren sangstemme er ikke

et krav, og programmet er tilrettelagt, så alle kan være med.

Der er plads til 8 -10 deltagere på et hold.

Vi synger kl. 10.00 i Vær Kirke. Efterfølgende er der kaffe/te og

småkager i konfirmandstuen, hvor der også er pusleplads.

Næste hold i 2018:

8 onsdage fra d. 17/1 – 14/3 (Feriepause i uge 7).

 

Tilmelding med navn og kontaktoplysninger hos organist Julie: jusch@km.dk