Babysalmesang

Babysalmesang i Vær Kirke er et tilbud for forældre med spædbørn

i alderen ca. 2-8 måneder. Børnenes sanser stimuleres

mens vi synger, gynger, laver fagter, danser til salmer og sange

og mærker suset fra ”himmelsejlet”.

Der er plads til 8 -10 deltagere på et hold.

Vi synger kl. 10.00 i Vær Kirke.

Efterfølgende er der mulighed for hyggeligt samvær over en småkage i

konfirmandstuen, hvor der også er pusleplads.

Næste hold: Onsdag d. 25. april - 13. juni

(8 mødegange)

Tilmelding, med navn og kontaktoplysninger (mail og mobil) hos organist

Julie Schaumann-Hansen på email: jusch@km.dk