Filmaften

– Fare vild –

En filmfortælling om at fare vild og finde sig selv igen, eller

måske endnu bedre: blive fundet. Som en fortabt søn, der

går nedenom og hjem. Eller som her, en ung kvinde der

bryder op og begiver sig ud på en lang vandring.

En slags pilgrimsvandring. Frem mod det liv, der venter og,

om muligt, forsoning med det der var.

Som altid ved filmaftnerne i Vær med samtale efter filmen

og her tillige med mulig inddragelse af kristendommens

særlige lys på det at være menneske.

Efter oplæg og introduktion vil vi se filmen efterfulgt af en

pause med servering af brød, øl, vand, kaffe, te for endelig

som afslutning på aftenen at give os tid til en samtale

omkring filmen.

Enhver er, uanset forudsætninger (alder, indsigt, race, tro,

holdning...), velkommen til at deltage:

Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 18.30 - ca. 22.00

i Vær præstegårds konfirmandstue.

Tilmelding til Gudmund Rask Pedersen: grp@km.dk (tlf.:

7565 7018 / 5070 8089) – senest den 1. februar.