Filmaften

I begyndelsen var ordet

Skal vi komme til verden som mennesker, må sproget komme til os,

og verden og virkeligheden herigennem komme til orde.

Sådan som det på en uhyre enkel og ligetil og tillige meget gribende

måde udfoldes i filmen Maries historie (2014), om Marie Heurtin.

Hun, der som døv- og blindfødt nu stor 13-14 årig pige i slutningen af 1800-tallet,

bliver anbragt hos nonnerne på klostret i franske Larney, hvor man lærer døve piger tegnsprog.

Da Marie ankommer er hun dyrisk vild, præget af angst og aggression.

Som ved et under lærer hun tegnsprog af den stærkt udholdende nonne, Marguerite.

Og lukkes således fra sin indelukkede verden af sprogløs sansning ud til de andre,

ud til menneskeverdenen.

Som altid ved filmaftnerne i Vær er det med samtale efter filmen

og her tillige med mulig inddragelse af kristendommens særlige lys på det at være menneske.

Efter oplæg og introduktion vil vi se filmen efterfulgt af en pause med servering af brød, øl, vand, kaffe, te,

for endelig som afslutning på aftenen at give os tid til en samtale omkring filmen.

Enhver er, uanset forudsætninger (alder, indsigt, race, tro, holdning...),

velkommen til at deltage:

Onsdag den 14. februar 2018, kl. 19.00 - ca. 22.00

i Vær præstegårds konfirmandstue.

Program:

1) Oplæg og introduktion

2) Film (95 min.)

3) Pause/samtale

4) Samtale

Tilmelding til: grp@km.dk / 50708089 / 75657018

– senest den 12. februar.

Gudmund Rask Pedersen.