Juniorkor

Der starter nyt kor op for piger og drenge i 4.-6.kl. på tirsdage

fra kl. 15.30 – kl. 16.45. Vi kommer omkring mange

forskellige stilarter, skal synge til forskellige arrangementer

i både kirken og i nærområdet, og første optræden bliver til

indvielsen af det nye sognehus søndag d. 29. sept. kl. 14.

Tilmelding til koret skal ske til Dorthe Dahl Jørgensen på

ddj@km.dk. Børnene skal tage skolebussen kl. 15.15 ud

til kirken i Vær, hvor vi øver i den gamle længe, indtil vi kan

tage de nye lokaler i brug. Første gang er tirsdag d. 3.

sept. Dorthe Dahl Jørgensen tager med børnene i bussen

den første gang, så de ved, hvor de skal stå af. Forældrene

sørger selv for hjemtransporten.