KirkeMus for 2-4 årige i Vær Kirke

KirkeMus er musikalsk legestue for større børn, som bygger

videre på elementer fra babysalmesang. Vi synger en blanding

af salmer og sange med fagter og tørklæder, siger rim og remser

med rasleæg, blæser sæbebobler og mærker suset fra ”himmelsejlet”

(faldskærm).

Der er plads til 8 - 10 børn + én voksen pr. barn på et hold. Man

er meget velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/

barnebarn.

Efter sidste mødegang er der fællesspisning i konfirmandstuen,

med forudgående tilmelding.

Næste hold i 2018:

Onsdag d.17/1, 24/1, 31/1 og 7/2;

Vi synger i Vær konfirmandstue.

Onsdag d. 21/2, 28/2, 7/3 og 14/3;

Vi synger i Vær Kirke.

Tid: kl. 16.45 – 17.15.

Der er frugt og vand fra 16.30.

Tilmelding med navn og kontaktoplysninger

hos organist Julie: jusch@km.dk