KirkeMus for 2-4 årige

KirkeMus er musikalsk legestue i kirkens rum. Vi synger en blanding af salmer og sange med fagter og tørklæder, siger rim og remser med rasleæg, blæser sæbebobler, går tur i kirken og mærker suset fra "himmelsejlet" (faldskærm). Børnene bliver igennem sangen og legen fortrolige med kirkerummet og får lært de første salmevers.

Der er plads til 10 børn + en voksen på et hold. Man er velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/barnebarn.

Efter sidste mødegang onsdag den 15/11 er der fællesspisning i konfirmandstuen, med forudgående tilmelding.

Næste hold: 8 onsdage 20/9 – 15/11 kl. 16.45 – 17.15. (Feriepause i uge 42). Der er frugt og vand i våbenhuset fra 16.30.

Tilmelding med navn og kontaktoplysninger

hos organist Julie: jusch@km.dk

(Næste holdstart annonceres i følgende kirkeblad).