KirkeMus for 2-4 årige i Vær Kirke - onsdage 16.30-17.15

KirkeMus er musikalsk legestue for større børn, som

bygger videre på elementer fra babysalmesang. Vi synger

en blanding af salmer og sange med fagter og tørklæder,

siger rim og remser med rasleæg, blæser sæbebobler og

mærker suset fra ”himmelsejlet” (faldskærm). Børnene

bliver gennem legen fortrolige med kirkerummet og lærer

de første salmevers.

Der er plads til 8 - 10 børn + én voksen pr. barn på et hold.

Man er meget velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/

barnebarn.

Efter sidste mødegang er der fællesspisning i konfirmandstuen,

med forudgående tilmelding.

Nuværende forløb: Onsdag d. 22. august – 10. oktober

(8 mødegange).

Næste hold fra 16. januar - 13. marts.

Tilmelding med kontaktoplysninger (mail og mobil) hos

organist Julie på e-mail: jusch@km.dk