KirkeMus for 2-4 årige i Vær Kirke

KirkeMus er musikalsk legestue for større børn, som bygger videre

på elementer fra babysalmesang. Vi synger en blanding af salmer og

sange med fagter og tørklæder, siger rim og remser med rasleæg,

blæser sæbebobler og mærker suset fra ”himmelsejlet” (faldskærm).

Børnene bliver gennem legen fortrolige med kirkerummet og lærer de

første salmevers.

Der er plads til 8 - 10 børn + én voksen pr. barn på et hold. Man er

meget velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/barnebarn.

Efter sidste mødegang er der fællesspisning i konfirmandstuen, med

forudgående tilmelding.

Næste hold: Onsdag d. 25. april – 13. juni

(8 mødegange)

Tilmelding med kontaktoplysninger (mail og mobil) hos organist Julie

på e-mail: jusch@km.dk