Kirkemus for 2-4 årige

Onsdage kl. 16.30 – 17.00 
KirkeMus er musikalsk legestue i kirken for større børn, som bygger videre på elementer fra babysalmesang. Vi synger sange og salmer med fagter, tørklæder, dans/bevægelse og rasleæg. Man er meget velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/barnebarn.

Næste hold: *13. marts – 10. april (5 mødegange) og 8. maj - 12. juni (6 mødegange)
 *1. mødegang får vi besøg af Kirsten&KirkeMusen! Se nærmere omtale i bladet. 
Til begge tilbud er der tilmelding med navn og kontaktoplysninger (mail og mobil) hos organist Julie på email: jusch@km.dk