KirkeMus for 2-4 årige i Vær Kirke - onsdage 16.30-17.00

KirkeMus er musikalsk legestue for større børn, som

bygger videre på elementer fra babysalmesang.

Der er plads til 8 - 10 børn + én voksen pr. barn på et hold.

Man er meget velkommen til at tilmelde sig som bedsteforælder/

barnebarn.

Sidste mødegang onsdag den 13/3 får vi besøg af "Kirsten &

Kirkemusen"

Holdstart i 2019:

8 onsdage fra den 16/1. til 13/3. (Feriepause i uge 7)

Tilmelding med kontaktoplysninger (mail og mobil) hos

organist Julie på e-mail: jusch@km.dk