MUSIK I KIRKERNE

Der vil som regel være forskellige former for musikledsagelse til menighedssangen i kirkerne ved gudstjenesterne i forbindelse med højtiderne. Til højmessen på Kyndelmisse d.2/2-20 vil Jan Andersen spille på tværfløjte.