Onsdagsklubben

For alle ældre i Vær Nebel Sogne 2017.

 

Mødested i konfirmandstuen i Vær den 2. onsdag i måneden.

Kaffe / te/brød. Pris 30 kr. Kop og tallerken medbringes.

 

Bussen kører fra Svanes Torv kl. 13.30, Sundbakken kl. 13.40,

Bygaden 10, kl. 13.45, Stensballe Strandvej kl. 13.50, Husoddevej

kl. 13.50, Frøhaven kl. 13.55, Nørrevang kl. 14.00,

Haldrup kl. 14.05, (minus Serridslev). Sig til, når behovet til

Serridslev opstår igen på tlf. 4094 9423, kontakt Svend Erik.

 

Har du spørgsmål til aktiviteterne, kørsel m.v. så kontakt Gunver Jensen, Tlf. 25 48 71 73

Udvalget.

 

 

Den, der synger, er aldrig alene...

Onsdag den 14. marts kl. 14.30.

Erik Sommers optræden er et højskoleforedrag med sange,

anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker.

Højskolesangbogen er en samling værdifulde beskrivelser

af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker

og folk.

Erik Sommer er konservatorieuddannet, har været ansat i musik

ved Nr. Nissum Seminarium, og forud herfor på flere højskoler.

Han er en meget efterspurgt foredragsholder, og er også uddannet

organist. Han har en omfattende komponistvirksomhed

bag sig og han har fået flere legater og musikpriser.

E.S. har lavet mange sange og salmemelodier, som er optaget i

den nye salmebog og højskolesangbogen.