Onsdagsklubben

For alle ældre i Vær Nebel Sogne 2017.

 

Mødested i konfirmandstuen i Vær den 2. onsdag i måneden.

Kaffe / te/brød. Pris 30 kr. Kop og tallerken medbringes.

 

Bussen kører fra Svanes Torv kl. 13.30, Sundbakken kl. 13.40,

Bygaden 10, kl. 13.45, Stensballe Strandvej kl. 13.50, Husoddevej

kl. 13.50, Frøhaven kl. 13.55, Nørrevang kl. 14.00,

Haldrup kl. 14.05, (minus Serridslev). Sig til, når behovet til

Serridslev opstår igen på tlf. 4094 9423, kontakt Svend Erik.

 

Har du spørgsmål til aktiviteterne, kørsel m.v. så kontakt Gunver Jensen, Tlf. 25 48 71 73

Udvalget.

 

 

Julesamvær

Onsdag den 13. december kl. 14.30.

Mødested denne eftermiddag: VÆR KIRKE.

Julen nærmer sig, og i kirken skal vi høre julebudskabet og

synge nogle af vore dejlige julesalmer. I år har vi fået sognepræst

Gudmund Rask Pedersen til at medvirke. Organist Julie Schaumann-Hansen

sidder ved orglet. Bagefter er der hyggeligt samvær i konfirmandstuen,

med fællessang og underholdning ved Gudmund.

Sidste møde i 2017.

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.

VEL MØDT I JANUAR 2018.

 

 

Foredrag

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 14.30,

kommer foredragsholderen, Niels Ole Frederiksen fra Middelfart

med sit foredrag “ Født i Horsens Tugthus- Danmarks mest

afgrænsede kirkesogn”.

N.O.F. er født og opvokset i Danmarks vel nok mest afgrænsede

kirkesogn - nemlig Horsens Statsfængsel. Eller som stedet hedder

i sin oprindelige og folkelige version: “Horsens Tugthus”.

Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen

og halvtredsernes Danmark og med nogle af de fanger, som

foredragsholderen som barn kom i kontakt med.

Det bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbryderkonger

i Danmark, nemlig den legendariske Carl August Lorentzen.

Natten til den 22. december 1949 undveg han via

en 18 meter lang tunnel.

Over indgangen skrev han de meget

sigende ord: “ Hvor der er en vilje, er der også en vej.”

 

 

"Fra gadebetjent til et liv i P.E.T"

Onsdag den 14. februar kl. 14.30.

Denne eftermiddag kommer Christian Medom, som er

pensioneret kriminalassistent, der har 40 års tjeneste i Dansk

Politi bag sig.

Med start i Københavns Politi og derefter som operativ

medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.

Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der

mødte miljøer med social nød og hård kriminalitet i hovedstaden.

Om livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde

krig indtil den internationale terrorisme med den konstante

trussel blev en del af hverdagen.

Fortællinger fra Blekingegade-sagen, og omstændigheder der

medførte et besøg i Det Hvide Hus i Washington. Tilhørerne

bliver for en stund inviteret ind i den hemmelige verden, livets

forunderlige forhold, fortalt med lune og et glimt i øjet.

 

 

Den, der synger, er aldrig alene...

Onsdag den 14. marts kl. 14.30.

Erik Sommers optræden er et højskoleforedrag med sange,

anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker.

Højskolesangbogen er en samling værdifulde beskrivelser

af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker

og folk.

Erik Sommer er konservatorieuddannet, har været ansat i musik

ved Nr. Nissum Seminarium, og forud herfor på flere højskoler.

Han er en meget efterspurgt foredragsholder, og er også uddannet

organist. Han har en omfattende komponistvirksomhed

bag sig og han har fået flere legater og musikpriser.

E.S. har lavet mange sange og salmemelodier, som er optaget i

den nye salmebog og højskolesangbogen.