Pilgrimsvandring

Fra lavpris til lovpris

- en pilgrimsvandring

mandag den 27. august 2018, kl. 17-21

 

Fra lavpris til lovpris – fra netto til brutto – fra stedet, hvor vi får ved at spare, til stedet, hvor vi får ved at give og så ellers bare modtage og modtage i én uendelighed. Og hvor vi øvrigt bliver rummet med det hele, alt inklusive (all inclusive), alt det som den enkelte af os har at gå med af både godt og skidt på livsvandringen.

Mandag den 27. august, kl. 17.00 indleder vi en 6-7 km pilgrimsvandring fra Netto på Butikstorvet, Brådhusvej via lokale omveje til Vær kirke og Sognegård.

NB. Herfra finder man selv hjem. Eventuelt ved tidligere på dagen at have fået placeret en bil derude ved kirken (inkl. samkørsel).   

Fra netto til brutto. Fra lavpris til lovpris. – ”Vær ikke bekymrede for jeres liv”, siger Jesus, ”hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne”? (Matt 6, 25)

Godt, at der findes andet og mere end mammon og timelig bekymring!

Godt, at der findes andet og mere end tilbudsaviser og spare-tips at gå op i!

Godt, at der findes et sted at gå hen med al ens tak og lovpris og i trange tider tillige med bøn om hjælp, om barmhjertighed og nærvær!

Pilgrimsvandring er et billede på livsvandringen. Pilgrimsvandring er kirkegang.

Undervejs på vandringen til Vær kirke vil der blive gjort holdt og læst nogle tekstbidder og digtstykker, ligesom vi sammen vil synge en sang og en salme og som nadver undervejs nyde et glas vin og et stykke nybagt brød.

I Vær kirke vil vi afrunde vores pilgrimsvandring med en kort gudstjeneste.

Endelig vil der herefter være, formodentlig tiltrængt, afsluttende suppe i Sognegården.

Sørg for godt fodtøj, passende beklædning, flaske med vand, evt. også en stav og et håndklæde eller en lille hynde at sidde på ude i det fri. 

Tilmelding til vandringen, senest d. 23. august til Gudmund Rask Pedersen, meget gerne via e-mail: grp@km.dk – eller tlf. 75657018 / 50708089.