PILGRIMSVANDRING

Hvert år i sensommeren arrangeres der en lokal pilgrimsvandring fra kl. 17 til kl. 21.

Årets pilgrimsvandring bliver annonceret her på siden og i kirkebladet senest ved påsketide.
Pilgrimsvandring er et billede på livsvandringen. Pilgrimsvandring er kirkegang.

Undervejs på vandringen til Vær kirke vil der blive gjort holdt og læst nogle tekstbidder og
digtstykker, ligesom vi sammen vil synge en sang og en salme og som nadver undervejs nyde
et glas vin og et stykke nybagt brød.

I Vær kirke vil vi afrunde vores pilgrimsvandring med en kort gudstjeneste.

Endelig vil der herefter være, formodentlig tiltrængt, afsluttende suppe i Sognehuset.