Sangaftener "omkring et flygel" i efteråret

Torsdag d. 25. oktober

Torsdag d. 22. november

Velkommen til hyggeligt samvær med fællessangen i

centrum. Vi synger i Vær konfirmandstue fra kl. 19.00 –

21.00, med kaffe/te og småkager midtvejs. Organist Julie

sidder ved flygelet og har udvalgt sangene i første halvdel.

Efter pausen kan alle ønske frit fra højskolesangbogen.

Kom gerne med en god historie om en bestemt sang.

JULEAFTENSSANG

- finder i år sted

Torsdag den 21. december kl. 19.30 i Vær Kirke