Sangaften "omkring et flygel"

Da der har været udtrykt ønsker om en hyppigere frekvens af sangaftener "omkring et flygel" i konfirmandstuen, vil der fra sensommeren 2017, fast være sangaftener i konfirmandstuen i Vær den sidste torsdag i hver måned. Det er kl. 19.00 – ca. 21, som vanligt. Programmet kan være delvist planlagt af organist Julie, eller det kan være en aften, hvor alle kan ønske frit fra "den blå". Bliver vi mange nok, kan der inddrages en kanon i ny og næ eller enkle koriske stemmeøvelser, så fællessangen kommer til at klinge smukt!

Datoerne for sangaftener det kommende år bliver:

2017: 28.9. – 26.10. – 23.11.

2018: 30.1. – 22.2. – 22.3. (obs!) – 26.4. – 29.5. – 28.6.

Torsdag d. 28.9, som omtalt et andet sted i kirkebladet, er sangaftenen kombineret med en korprøve for "Værsang og korklang". Er man ikke interesseret i at være med i koret men gerne vil synge sammen med andre alligevel, er man meget velkommen til at dukke op fra 19.45 til kaffe og småkager. Efter kl. 20.00 er der fri sang fra højskolesangbogen.