Sogneaften

- i samarbejde med Gangsted-Søvind sogne

Torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.00, konfirmandstuen i Vær

Eigil Holm, Gedved:

”Kirkehuse, bikuber og livshistorie”

Kirkehusene står der rundt omkring i det danske landskab

klar til at rumme os og om muligt, med sit budskab, befrugte

os i alle vores forskellige livshistorier.

Bikuberne står der rundt omkring i det danske land og

rummer en sværm af liv og mulig sødme samt helt uundværlig

hjælp til befrugtningen derude i naturen.

Kirkehusene og bikuberne, og meget mere end det har haft

Eigil Holms store interesse gennem hele hans lange livshistorie.

Eigil Holm er biolog, geolog, geograf, historiker og forfatter

af ca. 80 bøger. Blandt andet ”Horsensegnens kirker” og

”Lærebog i biavl”. Bosat gennem mange år i Gedved, hvor

han i sin tid underviste på seminariet.

Eigil Holm er en udpræget gør-det-selv-mand. Eller rettere:

Et renæssancemenneske. Et menneske der spænder vidt

og gerne vil øse ud af alt sit, hvilket vi vil kunne nyde godt af

denne sogneaften sammen med Gangsted-Søvind-folkene