Der afholdes årligt 2-3 sogneaftener i Sognehuset med udefrakommende foredragsholdere.