Sogneaften

Sogneaften

- i samarbejde med Gangsted-Søvind sogne

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 19.00 i Sognehuset i Vær:

Ole Juul, tidl.  sognepræst, nu skribent og foredragsholder:

”At være fortalt”

Om sit foredrag fortæller Ole Juul: I mit foredrag beskriver jeg med levende fortællinger, hvilken styrke det er at være fortalt ind i en historie. Dels den store historie, bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille historie, slægtens, familiens og lokalfællesskabets. Alt sammen belyst gennem skæbner, jeg har mødt dels i levende live dels i litteraturen og filmen.