Sogneaften - i samarbejde med Gangsted-Søvind sogne

Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 19.00, Søvind Kirkehus

Anders Thyrring Andersen, sognepræst ved Vor Frue, Århus,

”Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges”

Om præster i dansk litteratur fra 1940’erne til i dag

 

Georg Brandes’ stærkt kritiske holdning til kristendommen

har haft meget store konsekvenser for den litterære fremstilling

af præster i dansk litteratur – i dette foredrag med

Hans Scherfig som eksempel. Alligevel kan der i litteraturen

fra efterkrigstiden og frem findes skildringer af præster

som flertydige og interessante figurer, med eksempler

hentet hos Martin A. Hansen og Tage Skou-Hansen.

 

I de sidste tyve år er præsteskildringerne blevet stadigt hyppigere,

og de anvendes ofte til at belyse og drøfte tidens

mellemmenneskelige udfordringer og problemstillinger.

Men i den nyeste litteratur er fokus tillige vendt mod overvejelser

vedr. kristendommen som sådan. Ida Jessen og Jens

Smærup Sørensen illustrerer denne interessante udvikling.

 

Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie,

§ 2-teolog, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Modtager af Blicherprisen 2009 og Martin A. Hansen

Prisen 2011. Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse

og dialog hos Martin A. Hansen (2011). Desuden en

lang række bøger og artikler om litteratur og kristendom.