Værsang og korklang

”Værsang&Korklang” har eksisteret i Vær-Nebel sogne siden 2016. Det er et såkaldt ad-hoc-kor bestående af frivillige, sangglade M/K fra vores egne sogne og opland. Koret samles i snit tre gange årligt til et kort forløb på typisk tre øvegange samt generalprøve. Der indstuderes et lettilgængeligt repertoire på tre satser, som præsenteres ved en særlig gudstjeneste. Det er efterhånden blevet fast tradition, at koret synger ved Høstgudstjenesten i Vær Kirke og Onsdagsklubbens julegudstjeneste. Dertil gerne en forårs-højmesse, fx Mariæ Bebudelsesdag eller Kristi Himmelfart. Efter gudstjenesten nedlægges koret igen. 

Alle interesserede kan deltage, og nodekendskab er ikke påkrævet. Kernen i prøverne er at skabe en flot samklang, og meget gerne at krydre satserne med enkel to-stemmighed.

Næste planlagte forløb bliver frem mod Onsdagsklubbens julegudstjeneste onsdag d.9. december kl.14.30. (Generalprøve kl. 13 samme dag).

Koret ledes af organist Julie Schaumann-Hansen, som kan kontaktes på mail jusch@km.dk eller mobil 23 70 11 31.Til toppen