Menighedsrådet

Carl Korup, Formand

carlvilhelmkorup@gmail.com  tlf.: 2081 2688

AGU., FU., og valgbestyrelse

Jørgen Juul Knudsen, Næstformand, Kirkeværge

kjknudsen@stofanet.dk 

tlf.: 2028 9603 / 7562 6500

FU. og valgbestyrelse,

 

Keld Søllested

soellested@stofanet.dk 

tlf.: 4038 5642 / 8691 2326 

 Valgbestyrelse, Aktivitets- og frivilligudvalget.

 

Henrik Scharling, Kasserer  

hsc@stofanet.dk tlf.: 4016 7702 / 7565 7717

FU., underskriftsberettiget og Kirke- og kirkegårds udv.

 

Ingelise Terp, Kontaktperson

ingeliseterp@gmail.com  tlf.: 3026 8933

AGU. og aktivitets- og frivilligudv.

 

Richard Bollerup Pedersen

rbp@godvind.com  tlf.: 4040 6597 / 7565 7543

Kirke- og kirkegårdsudv., aktivitets- og frivilligudv.  

 

Julius Møller

moeller.julius@gmail.com  tlf.: 2711 1074 / 2992 6324

Kirke- og kirkegårdsudv.

 

Morten Krag

morten.b.krag@gmail.com  tlf.: 2691 2691

Kirke- og kirkegårdsudv., aktivitets- og frivilligudv.

 

Inge Florup Nielsen

ingeflorupnielsen@gmail.com  tlf.: 7565 7616 / 2297 4933

Musikudv. og medieudv.

 

Marianna Møller

mariannamoeller50@gmail.com  tlf.: 2878 1709

Aktivitets- og frivilligudv., medieudv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøder

2020:

Alle møder er kl. 19.00.

Torsdag d. 19. marts

Onsdag d. 22. april

Onsdag d.27. maj

Torsdag d.18. juni