Du er her: 
 

PERSONALE

Vær og Serridslev Kirker

Graver Frank Poulsen
Værvej 48, 8700 Horsens

Mobil: 2140 7131

Mail: frpo@km.dk 

Gravermedhjælper

Lisbeth Skovgaard

Privat: 4094 4278

Mail: lisko@km.dk

Gravermedhjælper 

Katrine Segerstrøm

 

Gravermedhjælper

Pernille Kristiansen

 

Kordegn

Pia S. Rossau Schiønnemann

Vær-Nebel Kirkekontor

Værvej 48

8700 Horsens

Tlf.: 7565 5251

                       Mail: vaer.sogn@km.dk

Organist Julie Schaumann-Hansen

Mobil: 2370 1131

Mail: jusch@km.dk

Mandag er fridag


Kirkesanger Sonja B. Frandsen

Mobil: 2066 4886


Kirkesanger Berith Toftgaard, orlov

Kirkesangervikar Henriette Frænde

 

 


Kirkesanger Pernille Böser

Mobil: 2214 0440