Du er her: 
 

PERSONALE

Vær og Serridslev Kirker

Graver Frank Poulsen
Værvej 48, 8700 Horsens

Mobil: 2140 7131

Mail: frpo@km.dk

 

Gravermedhjælper

Lisbeth Skovgaard

Privat: 4094 4278

Mail: lisko@km.dk

 

Gravermedhjælper Katrine Segerstrøm

 

Gravermedhjælper Pernille Kristiansen


Kordegn vakant

Vær-Nebel Kirkekontor

Værvej 48

8700 Horsens

Tlf.: 7565 5251

Mail: vaer.sogn@km.dk

 

 

 


Organist Julie Schaumann-Hansen

Mobil: 2370 1131

Mail: jusch@km.dk

Mandag er fridag

Organistvikar Birgit Nordvig

Tlf.: 8692 7730

 

 


Kirkesanger Sonja B. Frandsen

Mobil: 2066 4886


Kirkesanger Berith Toftgaard

Mobil: 6067 0220 / 7690 0220


Kirkesanger Pernille Böser

Mobil: 2214 0440