Vielse

Ønskes bryllup, kontaktes kirkekontoret for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger.

Bryllup foregår normalt om lørdagen på ét af disse klokkeslet: 13.00, 14.30 eller 16.00.  

En prøvelsesattest skal i god tid før brylluppet afleveres på kirkekontoret, sammen med navn og adresse på to bryllupsvidner. Prøvelsesattesten, som højst må være fire måneder gammel, udstedes af Borgerservice i bopælskommunen, og brudeparret udfylder papirerne til dette på www.borger.dk med NemID.  Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden.

En evt. navneændring i forbindelse med vielsen sker ikke automatisk, men skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet særskilt før eller efter vielsen. Navneændring foregår digitalt med NemID via borger.dk

Såfremt der skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne er navneændringen gratis - indtil tre måneder efter vielsen.

Forud for brylluppet har parret en samtale med den præst, der foretager vielsen. Her gennemgår man sammen forløbet, vælger salmer m.v.

Specielle musikønsker skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger.

Evt. pyntning af kirken aftales med graveren, som kan træffes på 2140 7131. Såfremt der er mere end et bryllup på en lørdag, kan brudeparrene aftale en fælles pyntning af kirken.

Hvis man er blevet viet på rådhuset, kan man altid på et senere tidspunkt få en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab.

Kontakt kirkekontoret for aftale om dato for den kirkelige velsignelse. Det er samme procedure som ved bryllup, bortset fra at kirkekontoret ikke skal have nogen prøvelsesattest. Det er ikke nødvendigt med vidner.