Du er her: 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Formanden for "Karin og Børge Nissens Fond" advokat Casper Moltke til højre og kunsthistoriker Claus M.Schmidt til venstre.

Efter en lidt lang ventetid på fredningsmyndighedernes behandling,

indhentning af nabohøringer og kommunaleprocedurer fik vi i august den

endeligebyggetilladelse til vores spændende udvidelse af konfirmandbygningen

i Vær. Dette betyder, at vi nu sammen med arkitektfirmaet ”LINJEN” kan

gå igang med at udarbejde detailplaner og licitationsmateriale.

Vi forventer, at licitationen kan finde sted i november og at byggeriet

derefter – afhængig af vejrliget - kan påbegyndes 1. marts 2019.

Om alt går efter planen vil byggeriet stå færdigt omkring 1. september.

Henover sommeren er kapellet på Nebel kirkegård blevet istandsat og

indrettet til et hvile- og stoppested for pilgrimsfolk og andre, der måtte

finde behov for ro og måske ly for regn og rusk på vandringen Nørrestrand

rundt.

Ligeledes er Beenfeldtsgravmæle i Nebel blevet renoveret gennem midler

fra ”Karin og Børge Nissens Fond” – og senere i det kommende efterår vil

også inskriptionen på gravmælet bliveopfrisket, så alle kan læse om den

gamle ”kriger” fra landboreformernes tid. Læs merepå dette Link

Med venlig Hilsen

Carl V. Korup

fmd.

Del dette: