Du er her: 

Indvielse af det nye Sognehus

Søndag d.29/9-19 kl.14.00 Festgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i det nye Sognehus. Juniorkoret synger for os.

Vi håber i menighedsrådet, at rigtig mange vil slutte op om denne festdag for
vore sogne.
Med de nye - stærkt udvidede og moderniserede rammer – håber
vi at kunne rumme en række jævnlige aktiviteter og sammenkomster i
forbindelse med vore mange kirkelige handlinger i Vær og Serridslev.

Alt imens byggeriet af nyt sognehus har stået på, har vi ligeledes i
menighedsrådet gennemført licitation for ombygning og renovering af
den gamle præstegård. Bygningen er jo ikke indretningsmæssigt ændret
meget siden denne fungerede som familie- og præstebolig. Arbejdet er nu
under forberedelse og forventes påbegyndt 1. november og slutte 1. april 2020.
Ideen og planen er, at bygningen skal indrettes som en samlet og fælles
kontorbygning for præsterne, kordegn, organist, kirke- og kulturmedarbejder samt
graverstaben.
Dertil kommer, at Horsens Provsti også ønsker mulighed for drage nytte af
ombygningen og placere medarbejdere her på sigt.

Del dette: