Kirkegårdene

 

Taksterne på kirkegårdene er steget betragteligt.

Kirkeministeriet har bekendtgjort, at nu skal alt på kirkegården være omkostningsneutralt, hvilket det ikke har været hidtil, så alt for mange af ligningsmidlerne er gået til kirkegården, og ikke til kirkelivet i sognene.
Provstiudvalget har derfor på denne baggrund udarbejdet nye takster.

Nedenfor kan du finde information om vedtægter for alle kirkegårde samt tillæg til samme.
Der er ligeledes et kort over den nye skovkirkegård.